oskovacici.edu.ba
PRIRUČNIK ZA USAVRŠAVANJE RODITELJSKIH KOMPETENCIJA U PRIPREMI...
U skladu sa našom dugogodišnjom saradnjom sa KJU "Porodično savjetovalište", a sa ciljem pružanja podrške učenicima i roditeljima pred polazak u školu, na našu web stranicu postavljamo plakat i priručnik "Unapređenje roditeljstva". Plakat i priručnik nude savjete roditeljima na koji način da...