oskovacici.edu.ba
PREDSTAVLJAMO MATURANTE 2016/2017.
Predstavljamo maturante OŠ “Kovačići” za 2016/2017. školsku godinu IX 1 Voditelj odjeljenja: Dijana Cikanković-Plakalović IX 2 Voditelj odjeljenja: Nermin Ploskić