oskovacici.edu.ba
OGLEDNI SAT IZ LIKOVNE KULTURE: IZRADA BOSANSKOG ĆILIMA
3.3.2016. godine, u našoj školi realizovan je ogledni sat iz likovne kulture u odjeljenju III-1. Ogledni sat je realizovala Samra Akšamija. Cilj sata je bio da se kod učenika razvije interes i ljubav prema tradiciji i starim zanatima koji su karakteristični za narode u BiH. U uvodnom dijelu sata...
Nermin