oskovacici.edu.ba
ODRŽANO PREDAVANJE “STRES KOD NASTAVNIKA”
KJU “ Porodično savjetovalište” 27.02.2018. godine počela je realizaciju projekta “Porodično u Vašoj osnovnoj školi” u saradnji sa OŠ “Kovačići“. Tim povodom je 27.02.2018. godine, na sjednici Nastavničkog vijeća, održano predavanje na temu "Stres kod... #nastavnici #oskovacici #predavanje