oskovacici.edu.ba
OBAVJEŠTENJE – IZMJENA RASPOREDA POLAGANJA ISPITA EKSTERNE MATURE
Shodno Kalendaru aktivnosti polaganja eksterne mature koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se eksterna matura polaže 19. i 20. juna 2017. godine. S tim u vezi, dostavljamo Vam izmijenjeni raspored polaganja eksterne mature, koja će se polagati...