oskovacici.edu.ba
Protokol o postupanju škole u situacijama nasilja
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo je dalo odobrenje i saglasnost za primjenu Protokola o postupanju škole u situacijama nasilja, kojeg su izradili članovi tima u čijem sastavu su: dva pedagoga, jedan direktor škole, jedan diplomirani pravnik i savjetnik iz Ministarstvu...