oskovacici.edu.ba
NAŠ UČENIK NUR MRĐANOVIĆ UČESTVOVAO U 5 K TRCI POD MOTOM “TRČIM ZA...
Učenik III razreda naše škole, Nur Mrđanović, učestvovao je u 5 K trci pod motom “Trčim za nekog sa autizmom”. Nur našu školu pohađa po prilagođenom planu i programu, a u EDUS program koji mu je omogućio da se pripremi za redovnu školu, išao je dvije godine. Sa Nurom je kao podrška trčala i...