oskovacici.edu.ba
KATALOZI PITANJA ZA EKSTERNU PROCJENU ZNANJA UČENIKA TREĆIH I...
Obavještavamo učenike i roditelje da su objavljeni katalozi pitanja za eksternu procjenu znanja učenika trećih i šestih razreda. Kliknite na ime predmeta i preuzmite kataloge koje je objavilo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo: BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I...