oskovacici.edu.ba
Kalendar polaganja eksterne mature i drugih aktivnosti
Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), članova 72. i 73. Zakona o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”,broj: 23/17), a u vezi sa članom 21. Pravilnika o polaganju eksterne...