oskovacici.edu.ba
IZVJEŠTAJ SA KANTONALNOG TAKMIČENJA IZ SKUPNOG MUZICIRANJA ZA...
U mjesecu maju, u Bosanskom kulturnom centru je održano Kantonalno takmičenje pod nazivom “2. FESTIVAL SKUPNOG MUZICIRANJA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO”, na kojem su se predstavili i učenici naše škole, članovi hora i orkestra, zajedno sa nastavnikom Nerminom Ploskićem. Pjevali smo pjesmu...