oskovacici.edu.ba
EDUKACIJA NASTAVNIKA
27.06.2016. godine, na sjednici Nastavničkog vijeća, predstavnici KJU „Porodično savjetovalište“, realizovali su temu “Komunikacija: odnos učenik-nastavnik“. Temu je realizovala Mahira Poljak, prof. pedagogije, stručna saradnica KJU „Porodično savjetovalište“. Dio atmosfere sa ovog interaktivnog...
Nermin