oskovacici.edu.ba
DANI OTVORENIH VRATA ZA 2016/2017. ŠKOLSKU GODINU
Obavještavamo roditelje da je usvojen raspored individualnih razgovora nastavnika sa roditeljima, u našoj školi poznatiji kao „DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE“ Tog dana, u terminu od 17,30 do 18,30 sati roditelji će imati priliku razgovarati sa predmetnim nastavnicima o uspjehu u učenju i vladanju...