oskovacici.edu.ba
Saradnja sa roditeljima 2018/2019
Obavještavamo roditelje da je usvojen raspored individualnih razgovora nastavnika sa roditeljima, u našoj školi poznatiji kao „DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE“ Tog dana, u terminu od 17,30 do 18,30 sati roditelji će imati priliku razgovarati sa predmetnim nastavnicima o uspjehu u učenju i vladanju...