osbracanedic.edu.rs
Наставници завршили годишње одморе и вратили се обавезама у школи пуни енергије и елана
Наставници су након одмора почели са одржавањм састанака стручних већа којима присуствују директор, помоћник директора и педагог, а главна тачка дневног реда је подела часова и израда планова за пр...