osbracanedic.edu.rs
Наставна субота 24. маја. Часови од петка
Наредне суботе, 24 маја, ученици имају наставу, а часови су по распореду од петка.