organskofbih.ba
Kako do razvoja organske poljoprivrede
Press konferencija na temu „KAKO DO RAZVOJA ORGANSKE POLJOPRIVREDE“ koju organizuje Savez udruženja organskih proizvođača FBIH u saradnji sa PRIVREDNOM / GOSPODARSKOM KOMOROM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE će se održati 22.11.2019. godine u 11:00 sati u Centru za razvoj i podršku organskim proizvođačima - Wisa (Stup), Kurta Schorka 7,