organskofbih.ba
Najava manifestacije “Dani organske proizvodnje 2019.” SBK/KSB
ORGANSKO FBIH u saradnji sa kantonalnom Asocijacijom organskih proizvođača, ljekovitog bilja i jagodičastog voća (AOPBV) Srednjobosanskog kantona, zemljoradničkom zadrugom “AT” p.o. Donji Vakuf i Udruženjem građana “Zdrava malina” Gornji Vakuf – Uskoplje u narednom periodu organizuje manifestaciju “Dani organske proizvodnje 2019.” SBK/KSB. Navedene manifestacije se organizuju trinaestu godinu, a ova godina je posvećena razvoju ekonomije ruralnih područja. Primarni