oranjeverenigingweesp.nl
ALV 2019: Check!
De algemene ledenvergadering zit er weer op. Op een wat mistroostige avond in de Parochie van Levend Water hebben we als voltallig bestuur drie leden mogen verwelkomen. Het grootste gedeelte is gel…