oranjeverenigingweesp.nl
Oproep voor de leden: ALV 2019
26 november 2019 om 19h30 vindt de Algemene LedenVergadering (ALV) 2019 van de Oranjevereniging Weesp plaats. Alle leden zijn van harte welkom en hebben inmiddels, of zullen heel binnenkort de offi…