oranjeverenigingweesp.nl
Bauke trekt aan de bellen
Bauke Reitsma, stadbeiaardier, gaat dit jaar wederom de mooiste beltonen laten horen op het carillon tijdens Koningsdag. De luisterplek van : I.Woltering is weer open: Ingang aan de Oude Gracht 27,…