onlineterapi.nu
Forskning
Forskning är en metodisk utveckling av kunskap, där man för fram argument och bevis för sina teser. Forskning i psykologi handlar om att skilja på fakta och fiktion. Vanligtvis utgår psykologer utifrån en hypotes, som de sedan testar experimentellt för att se om den verkar hålla eller inte. Läs mer om forskning i psykologi i vår