onenat.org
Покана за годишно общо събрание на Сдружението
Сдружение за опазване Една природа Бургас СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ на 02.04.2019 г. от 17.00, в офиса на Сдружението, гр.Бургас, ул.Струма 31 при следния предварителен дневен ред : 1. Промяна на седалището и адрес за управление. 2. Промяна на год...