onenat.org
Покана за годишно общо събрание на Сдружението
Сдружение за опазване Една природа свиква Общо събрание с дата и час на провеждане: на 07.12.2018 г., от 17.00 ч. в офиса на Сдружението гр. Бургас, ул. Струма 31 при следния предварителен дневен ред: 1. Годишен отчет на УС. 2. Приемане на но...