onenat.org
Покана за финална пресконференция по проект ORCHIS
Сдружение за опазване Една Природа и Горско стопанство Демиркьой - Турция изпълняват заедно проект “ORCHIS – изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“ CB005.1.12.025, финансиран по Програма на Европейския съюз за трансгранично сътру...