olofssonfamily.se
Hjältinnan
Läser en artikel i en filippinsk dagstidning som har alla ingredienser en filippinsk berättelse bör ha. 1) Skönhet 2) Fattigdom 3) Välgörenhet 4) Familjerelationer Det är en berättelse om en filipp…