okusi.eu
Božićni sajmovi u Beču - Okusi.eu
U Beču je prosinac nezamisliv bez božićnih sajmova, koji se u zadnje vrijeme otvaraju i po cijeloj Europi, ali Beč ipak ostaje grad s onim najstarijim.