oblun.me
Oblun je 04 05 2013 bio na Ostrvici - Planinarski klub Oblun
Ni sa juga uspon na ovu planinu nije manje tužan. Srodni prilozi: Oblun je izveo Božićni uspon na Rumiju 08 … Saznaj više...