nowapsychologia.com
Akcje
Ocenianie zabija potencjał! Kampania ma na celu poszerzenie świadomości w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie neurodydaktyki (nauka odpowiedzialna za badanie mózgu w zakresie zdolności przyswajania wiedzy) oraz propagowanie nauczanie przyjaznego mózgowi – przez dr. Marzenę Żylińską. Naszy