novini.nl
Regime change in Venezuela
Politici als de Venezolaanse president Nicolas Maduro maken het hun critici gemakkelijk door hun incompetentie. Maar ook als terechte kritiek op een staats- of regeringshoofd mogelijk is, geeft dat…