novini.nl
Nieuwe Zijderoutes – Ongeacht retoriek doet Europa mee
Het Westen moet er zo zoetjes aan maar aan wennen dat China economisch expandeert en dat dit onder andere vorm krijgt in de Nieuwe Zijderoutes. Een onlangs in Peking gehouden conferentie sloeg spij…