novini.nl
Gevangen in de eigen vrijheid
Martin Heidegger zei over het denken: “Het denken begint pas dan, wanneer we ondervonden hebben, dat de sinds eeuwen verheerlijkte rede de hardnekkigste tegenstrever van het denken is.”…