novini.nl
Geen voorbede meer in de kerk: hoe de privacywet de samenleving verzwakt
Hij zat er al jaren aan te komen, maar geldt sinds 25 mei echt: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze Europese regelgeving dient de burger te beschermen tegen inbreuken op zijn pr…