novini.nl
Even gevaarlijk als het Migratiepact: Vluchtelingenpact
Als het aan bepaalde politici ligt, moet er na het migratiepact nog een mondiaal pact met verstrekkende gevolgen tot stand komen, zonder dat de bevolking er enige invloed op uit kan oefenen: het vl…