novini.nl
De strijd om de instituties vergt nieuwe instituties
In alle vreugde van deze dag zijn er ook veel zorgen om de #lavendolutie uit te bouwen en te verankeren. Een politieke partij kan zijn electoraat tot op zekere hoogte zelf bereiken, mits er genoeg …