novini.nl
Het Avondland in het licht van Spengler en de Islam
De nu volgende tekst is een ingekorte versie van een voordracht die Sid Lukkassen op 23 oktober jl. hield voor het KVHV Leuven. Het motto van deze voordracht is: “Ducunt fata volentem, nolentem tra…