novini.nl
Wat te doen aan te dure medicijnen?
door Leendert de Rijke Op 10 en 11 mei organiseert de World Health Organization (WHO) een ‘Fair Pricing Forum’ in Amsterdam. Er worden strategieën besproken die kunnen leiden tot een ‘eerlijker’ pr…