novini.nl
60 jaar geleden baande Spoetnik de weg voor de ruimtevaart
Een aanhoudende piep choqueerde de westerse wereld. In de ruimte maakte een aluminium bol een baan om de aarde en gaf daarbij een vervelend piepje, voor westerse oren althans. Want wat daar de ruim…