novini.nl
125 jaar geleden: Frans-Russische alliantie, stap richting Eerste Wereldoorlog
Met het in werking treden van een militair verdrag ontstond 125 jaar geleden een bondgenootschap tussen Frankrijk en Rusland. Deze Frans-Russische alliantie was een stap richting de tweefrontenoorl…