noubarris.net
L’estiu al pati: Magia i Concert
A les 18h: Màgia amb Joaquim Matas A les 22.30h: Concert amb Always Drinking Marching Band