noubarris.net
Las cruces de Mayo
Nova edició d’una de les celebracions més reeixides de Nou Barris. Organitzat per el Centre Cultural García Lorca