noubarris.net
Qui som?
Què és Nou Barris Net? Nou Barris Net és la xarxa ciutadana del districte de Nou Barris de Barcelona. Un mitjà de relació per potenciar l’entrada dels ciutadans a la societat de la informació…