noubarris.net
Districte
En aquesta secció trobareu informació institucional subministrada pel Districte de Nou Barris. Aquest espai vol garantir que la informació de servei arribi de l’administració als ciutadans. A la ve…