noubarris.net
Onze noves sessions d’acollida per a persones immigrades
El SOAPI les informa de serveis públics, entitats, tràmits o recursos formatius i d’inserció laboral, entre altres temes El Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAP…