noubarris.net
Les historietes de la Prospe d’Azagra i Revuelta
La parella d’artistes exposa una mostra dels dibuixos dels darrers 50 anys del barri Carlos Azagra i Encarna Revuelta han dibuixat en tinta i aquarel·les bona part de la vida cultural i reivindic…