noubarris.net
Donants de memòria a la Prosperitat
Els veïns recorden en sessions col·lectives i entrevistes personals el passat del barri La Comissió del Centenari de la Prosperitat continua investigant sobre els orígens i la història del barri. A…