noubarris.net
Torna el servei a domicili al Mercat de Montserrat
La Perifèrica aconsegueix el suport necessari d’institucions, paradistes i clients El Servei a Domicili de la Perifèrica acaba de reobrir la persiana al Mercat de Montserrat. El servei, gestionat p…