noubarris.net
Es desdibuixen els murals de les façanes de Canyelles
Els perfils de veïnes conversant o d’orenetes s’esborren amb el sol cinc anys després El mes de febrer de 2015 va començar la rehabilitació dels blocs de Canyelles, per eliminar-ne la carbonatació …