noubarris.net
Un casal d’estiu assequible a tothom
Fundisoc organitza cinc setmanes d’activitats perquè cap nen es quedi fora per raons econòmiques Un estiu més, les famílies tenen un casal d’estiu que integra a tots els infants, independentment de…