noubarris.net
La Prosperitat estrena dos capgrossos tecnològics
Les figures representen la dona lluitadora del barri i l’anarquista Àngel Pestaña La comissió del Centenari de la Prosperitat afegeix dos personatges a l’imaginari festiu del barri. A pocs dies de …