noubarris.net
El rec és consolida com a moneda social a Barcelona amb 600 usuaris
Aquest sistema d’intercanvi ciutadà s’accepta a 173 comerços de proximitat Les dades avalen la consolidació del rec (Recurs Econòmic Ciutadà) com a sistema d’intercanvi social i de proximitat a Bar…